Podáváme daňové přiznání - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Podáváme daňové přiznání

Příručka hospodáře
Daňové přiznání je strašák každého hospodáře. Pro mě to poprvé znamenalo zajít na Finanční úřat a domluvit se tam, jak se má správně vyplnit, když jsme neziskovka, máme i nějaké dotace, atd...
Jakmile vyplníte první přiznání, máte to pak víceméně jisté i do dalších let, protože činnost organizace se obvykle nijak radikálně nemění... Opět platí, že vyplňování v online systému EPO je výrazná pomoc.

Přikládám naše DP za rok 2017 jako vzor.

Předpokladem pro jeho vyplnění je, že budete postupovat celý rok podle popsaných postupů, zejména budete dělit příjmy a výdaje na daňové (vedlejší hospodářská činnost) a nedaňové (spojené s hlavní činností). Jinak samozřejmě nebudete mít co vyplňovat...

Komentář k jednotlivým položkám:
II. oddíl
řádek 10 - uveden je celkový hospodářský výsledek tj. CELKOVÉ PŘÍJMY (daňové+nedaňové) - CELKOVÉ VÝDAJE (daňové+nedaňové)
řádek 40 a 70 - celkové nedaňové výdaje (náklady na hlavní činnost spolku)
řádek 101 - celkové nedaňové příjmy (příjmy z hlavní činnost spolku tj. členské příspěvky, dotace, dary, výnosy z hlavní činnosti)
řádek 170 - mezisoučet

Příloha č.1 k oddílu II.
zde uveďte opět celkové náklady na hlavní činnost spolku "Náklady na hlavní činnost spolku"

K. Vybrané ukazatele hospodaření
Uveďte celkový obrat tj. součet příjmů z hlavní a vedlejší činnosti (součet příjmů daňových i nedaňových)

řádek 200 a 220 a 250 - uvedeny jsou zde celkové příjmy - celkové výdaje za vedlejší hospodářská činnost, tj. daňové příjmy - daňové výdaje, tj. základ daně
řádek 251 - jedná se o položku snižující základ daně. Díky němu neplatíme daň ze zisku, pokud je zisk menší jak 300.000 Kč. Pokud tomu tak je, uvede se zde stejná částka jako je na řádku 200.

Vysvětlení:
Spolek jako veřejně prospěšný poplatník má možnost uplatnit snížení základu daně podle § 20 odst. 7 ZDP. Základ daně snížený podle § 34 ZDP může dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč. V případě, že 30 % snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.

řádek 280 - sazba daňě ze zisku právnických osob, aktuálně pro 2017 a 2018 je 19 %

Na konci je třeba uvést jméno statutárního zástupce a svěřit mu vyplněné daňové podaní, aby ho podepsal a odnesl na Finanční úřad... (pokud nemáte datovou schránku)
Návrat na obsah