Zveřejnění majetku - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Zveřejnění majetku

Příručka hospodáře > Majetek
Setkal jsem se s názorem, že „My žádný majetek nemáme, tak nemusíme nic zveřejňovat“.
Je to omyl, který vychází z nepochopení pojmu. Výkaz je třeba zveřejnit i v případě, že majetek žádný memáme!
 
Které dokumenty je třeba zveřejnit závisí na majetku organizace, potřeby vést podvojné účetnictví, mít účetní audit, atd. Uvedený příklad se týká běžné malé organizace s majetkem do 3mil Kč, která vede jedoduché účetnictví.
Zveřejnit se musí dle zákona o účetnictví Výkaz o majetku a závazcích za kalendářní rok. Jeho podobu specifikuje Příloha 1 vyhlášky 325/2015 Sb. I kdyby organizace za rok vše utratila a neměla vůbec nic, musí přehled zveřejnit s nulovými hodnotami...

Příklad - výkaz o majetku a závazcích OO Brno-město (takto nějak může výsledná podoba vypadat)
 
Přikládám tabulky k vyplnění. Doporučuji vložit si do nich údaje o vaší organizaci a každý rok jen aktualizovat čísla. Velmi to usnadní práci i orientaci v celé propblematice (kterou řešíte převážně jen jednou za rok).
 
Jak zveřejnit majetek?
Vyplněnou tabulku je třeba orazítkovat, podepsat ji musí statutární orgán (předseda a jednatel). Takto ji lze oskenovat a poslat jako pdf na sekretariát Svazu ke zveřejnění. Pokud si naskenujete podpis a razítko jako obrázek, můžete dokument přímo uložit jako pdf a odeslat elektronicky mailem...

Možností je rovněž využít formulář v CISu. Po vyplnění formuláře stačí kliknout na zelené políčko dole a vygenerovat výsledný formulář. Ten je třeba podepsar a odeslat na sekretariát. Aby toto fungovalo, musí být vyplněna všechny políčka formuláře a to i v předchozím roce:


Je třeba počítat s tím, že samotné zveřejnění trvá cca 4 týdny.
Pokud tedy máte povinnost zveřejnit Přehled do konce roku, nelze ho poslat na Svaz v půlce prosince. I kdyby ho Svaz obratem poslal na Rejstříkový soud, porušíte svou povinnost tím, že nebude zveřejněn včas...

Další možnosti podání na rejstříkový soud:
  • datovou schránkou
  • emailem opatřeným elektronickým podpisem
  • osobně na CD nosiči zajet do Prahy na rejstříkový soud
  • pomocí aplikace epodatelna – opět je nutný el. podpis
     
Výkazy se zveřejní ve Sbírce listin. Pokud chcete vědět, jaké listiny máte zveřejněny, můžete si to ověřit po zadání svého IČ.
Svoje IČ vyplňte dle obrázku do červeného pole.
Sankce
Za nezveřejnění majetku hrozí spolku pokuta! Pokud je spolek vyzván Finančním úřadem, může se pohybovat v tisících korun. Pokud neuposlechne a nezveřejní ani poté, může dosáhnout až 100 000Kč.
Návrat na obsah